Co to jest CTR? Wyjaśniamy w prosty sposób

ctr

CTR (click-through rate) to współczynnik klikalności, który pokazuje, jaki procent użytkowników, którzy widzą reklamę (link, przycisk lub baner), klika ją, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest CTR?

Mówiąc prościej, wskaźnik CTR jest miarą skuteczności reklamy internetowej, czyli tego, czy jest ona istotna dla grupy docelowej (bardziej szczegółowe omówienie znajdziesz na: https://sempai.pl/blog/ctr-co-to-jest-wspolczynnik-klikalnosci/).

Współczynnik klikalności oblicza się jako liczbę kliknięć reklamy podzieloną przez liczbę wyświetleń:

kliknięcia ÷ wyświetlenia × 100% = CTR.

Na przykład reklama kontekstowa była wyświetlana 500 razy dziennie, a kliknięto ją 50 razy w tym okresie. Obliczmy: 50 : 500 × 100% = 10%.

Wysoki CTR oznacza, że reklama jest skierowana do właściwych osób i jest na tyle atrakcyjna, że duży odsetek odbiorców chce w nią kliknąć.

I odwrotnie, niski współczynnik może wskazywać, że reklama nie jest odpowiednia dla wybranej grupy docelowej. W takim przypadku konieczne będzie dostosowanie reklamy lub zmiana podejścia do reklamy.

Niuanse

CTR jest obliczany dla reklam kontekstowych w witrynach internetowych, e-mail marketingu, wyszukiwarkach, reklam push, reklam wideo itd. Współczynnik klikalności można stosować dla dowolnego hiperłącza, o ile rejestrowana jest liczba wyświetleń i kliknięć.

Zbyt niski CTR ma negatywny wpływ na kampanię reklamową. Prowadzi to do spadku ruchu, utraty pozycji w rankingach organicznych oraz wzrostu kosztu za kliknięcie w przypadku reklam kontekstowych. Wyszukiwarki są zainteresowane wyświetlaniem użytkownikom reklam o wysokiej jakości i odpowiednich rekomendacjach.

Co decyduje o współczynniku CTR:

  • Ścisłe przestrzeganie tematyki zapytania lub zasobu. Na przykład w witrynie poświęconej naprawie iPhone’a nie ma potrzeby umieszczania reklamy bielizny.
  • Pozycja w wynikach wyszukiwania. Im wyższa pozycja strony, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownik kliknie hiperłącze.
  • Jakość tekstu. Powinien być napisany w sposób jasny i kompetentny, w zwięzłej formie opisującej zawartość strony.
  • Jasność i bogactwo kolorów. Chwytliwy baner może kilkakrotnie zwiększyć klikalność.
  • Interaktywność. Baner reagujący na najechanie kursorem lub zapraszający użytkownika do zagrania w mini-grę znacznie zwiększa CTR.
  • Dodatkowe czynniki: sezonowość wniosku, region promocji itp.

Comments are closed.