Czym jest analityka internetowa i systemy do jej prowadzenia?

Analityka w dzisiejszym świecie polega na zbieraniu i badaniu informacji w celu znalezienia korelacji i wyboru najlepszego rozwiązania problemu.

W analityce internetowej głównym zadaniem jest optymalizacja strony internetowej, jej rozwój i dostosowanie. Aby to zrobić, należy wykonać kilka etapów prac:

 • Gromadzenie danych;
 • Strukturyzacja uzyskanych informacji;
 • Analiza;
 • Poszukiwanie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań, których potrzeba została zidentyfikowana przez analityków.

Do czego służy analityka internetowa?

Podstawowym zadaniem jest śledzenie działań wykonywanych przez klientów witryny i identyfikowanie słabych punktów w celu dalszego doskonalenia.

Informacje zebrane w tym procesie pomagają:

 • Zidentyfikować grupę docelową i zbudować jej portret;
 • Określić słabe strony witryny pod kątem klientów i optymalizacji;
 • Podkreślić potrzeby grupy docelowej w zakresie funkcjonalności;
 • Sporządzić scenariusz działań użytkowników;
 • Znaleźć nowe kanały reklamowe;
 • Obniżyć cenę przyciągnięcia jednego klienta lub jego działania;
 • Zidentyfikować błędy;
 • Zwiększyć współczynnik konwersji.

Metody analityki internetowej

W zależności od celu analityki internetowej zmieniają się również sposoby jej przeprowadzania:

 • Frekwencja i ruch. Metoda ta polega na obliczeniu liczby unikalnych użytkowników, śledzeniu ich aktywności, znalezieniu przyczyn spadku i wzrostu liczby odwiedzających.
 • Źródła ruchu. Dokonuje się analizy sposobów, w jakie użytkownicy trafiają na stronę. Jednocześnie obliczany jest koszt pozyskania ich różnymi kanałami, skuteczność, zapytania, które są najbardziej efektywne. W efekcie otrzymujemy rekomendację dla kampanii reklamowej.
 • Grupa docelowa. Szczegółowy portret grupy — wiek, płeć, hobby, geografia, sprzęt, z którego odbywa się wejście.
 • Funkcjonalność. Identyfikowane są najpopularniejsze strony i scenariusze pracy zamierzonych użytkowników.
 • Błędy i pomyłki. Za błędy uważa się zduplikowane strony, nieprawidłowe przejścia i wolne prędkości ładowania. Wszystkie one są wykrywane w procesie analityki internetowej za pomocą tej metody.
 • E-commerce. W tym przypadku zwraca się uwagę na sprzedaż — popularność towaru, liczbę sprzedaży i zapytań zwrotnych, całkowity zysk i średni koszt zamówienia. Analizowany jest cały cykl sprzedaży od nawigacji użytkownika do strony produktu po płatność i wysyłkę.
 • Konkurenci. Analizowany jest ruch konkurentów, a także względna popularność ich produktów.

Analiza internetowa powinna składać się z następujących kroków:

 • Wyznaczanie celów i zadań.
 • Określenie KPI.
 • Wyszukiwanie i strukturyzacja informacji.
 • Przeprowadzenie analizy danych.
 • Formułowanie zaleceń dotyczących usprawnienia strony internetowej.

Po wszystkich krokach konieczna jest ocena skuteczności pracy. Odbywa się to poprzez porównanie efektywności strony przed i po. W procesie identyfikowania, które usprawnienia przyniosły oczekiwane rezultaty, a które nie, a także formułowania nowych zaleceń.

Ogólnie rzecz biorąc, strona analityczna jest podzielona na trzy główne poziomy:

 • Przygotowawczy. Na tym etapie zbierane są dane statystyczne, na podstawie których można wybrać kampanię reklamową, określić grupę docelową, zobaczyć działania podejmowane przez odwiedzających stronę.
 • Business intelligence. Głównym celem analizy biznesowej jest określenie efektywności witryny po stronie rentowności oraz sposobów jej zwiększenia. Aby to zrobić, śledzone są działania klientów związane z zakupem: czas spędzony na stronie, wartość leadów, liczba połączeń, średni koszt.
 • Analityka CLV. Analityka CLV ujawnia skuteczność interakcji z klientami, pozwala zidentyfikować lojalnych klientów i poznać podstawowe informacje na ich temat. Pomaga zrozumieć, jak przyciągnąć więcej klientów i jak utrzymać obecnych, a także co dodać do strony internetowej. Rekomendacje mają na celu jakościową alokację budżetu firmy pomiędzy różne rodzaje reklamy oraz prognozowanie zysków.

Więcej informacji odnośnie internetowej analityki znajdziesz pod adresem www.sempai.pl

Comments are closed.