Korzyści płynące ze Smart Bidding

smart bidding

Smart Bidding to inteligentne kampanie produktowe, które opierają się na wszechstronnej analizie dużej (bardzo dużej!) ilości danych. Ocenia zapotrzebowanie użytkowników, czynniki wpływające na wyszukiwanie i wybór ofert oraz oferty składane przez same firmy. Dzięki temu można pokazywać użytkownikom najbardziej odpowiednie reklamy, a tym samym przewidywać prawdopodobieństwo konwersji i określać, kiedy i w jaki sposób należy dostosować oferty.

Korzyści płynące z inteligentnej licytacji

Model smart shopping:

  • Gromadzi informacje na podstawie wyszukiwań użytkownika;
  • Uwzględnia wcześniejsze zachowania użytkowników;
  • Wykorzystuje ogromną liczbę sygnałów dotyczących działań użytkownika (od języka wyszukiwania po wybór aplikacji do przejścia do trybu online);
  • Analizuje sygnały całościowo, a nie każdy z osobna;
  • Analizuje kontekst wyszukiwania (dlaczego użytkownik szuka);
  • Oferty są przydzielane bezpośrednio podczas aukcji;
  • Łatwe monitorowanie i raporty informacyjne.

Wszystko to pozwala na jak najbardziej efektywną optymalizację ofert.

Jak rozpocząć korzystanie z funkcji Smart Bidding?

Aby odnieść sukces w Smart Biddingu, musisz ocenić, czy Smart Bidding jest dla Ciebie odpowiedni, wybrać strategię i przetestować ją.

  • Krok 1: Ocena wykonalności

Stosowanie inteligentnych ofert jest przystępne i skuteczne dla wszystkich firm: dużych i małych, o ugruntowanej pozycji na rynku i nowych. Jest to istotne, jeśli Twoim celem jest zwiększenie konwersji.

Aby osiągnąć ROI, wdrażaj Smart Bidding, gdy na Twoim koncie w ciągu ostatnich 30 dni było co najmniej 30 konwersji, a w ciągu ostatnich 30 dni – 50 konwersji. Śledzenie konwersji musi być skonfigurowane prawidłowo, aby uzyskać dokładne wyniki i zmiany jakościowe.

  • Krok 2: Wybierz strategię w ramach Smart Bidding

W ramach Inteligentnej licytacji dostępne są cztery strategie. Wszystkie one działają poprzez analizę danych przychodzących, na podstawie których wybierają optymalną ofertę w momencie największego prawdopodobieństwa konwersji.

  • Etap 3: Testowanie

Skorzystaj z narzędzia „Projekty i eksperymenty”, aby sprawdzić, które zarządzanie ofertami jest bardziej skuteczne.

Comments are closed.